สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2020   102  
2 Jul 2020   92  
3 Jul 2020   102  
4 Jul 2020   105  
5 Jul 2020   88  
6 Jul 2020   81  
7 Jul 2020   95  
8 Jul 2020   99  
9 Jul 2020   103  
10 Jul 2020   106  
11 Jul 2020   106  
12 Jul 2020   118  
13 Jul 2020   203  
14 Jul 2020   130  
15 Jul 2020   97  
16 Jul 2020   106  
17 Jul 2020   86  
18 Jul 2020   109  
19 Jul 2020   127  
20 Jul 2020   123  
21 Jul 2020   144  
22 Jul 2020   138  
23 Jul 2020   190  
24 Jul 2020   163  
25 Jul 2020   129  
26 Jul 2020   113  
27 Jul 2020   147  
28 Jul 2020   130  
29 Jul 2020   148  
30 Jul 2020   139  
31 Jul 2020   141