สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 3292  
Feb 2019 1077  
Mar 2019 1150  
Apr 2019 1269  
May 2019 1372  
Jun 2019 1157  
Jul 2019 894  
Aug 2019 0  
Sep 2019 0  
Oct 2019 0  
Nov 2019 0  
Dec 2019 0