สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2020   116  
2 Apr 2020   85  
3 Apr 2020   126  
4 Apr 2020   106  
5 Apr 2020   108  
6 Apr 2020   78  
7 Apr 2020   87  
8 Apr 2020   227  
9 Apr 2020   130  
10 Apr 2020   128  
11 Apr 2020   79  
12 Apr 2020   95  
13 Apr 2020   114  
14 Apr 2020   87  
15 Apr 2020   123  
16 Apr 2020   92  
17 Apr 2020   281  
18 Apr 2020   101  
19 Apr 2020   110  
20 Apr 2020   93  
21 Apr 2020   74  
22 Apr 2020   88  
23 Apr 2020   139  
24 Apr 2020   171  
25 Apr 2020   96  
26 Apr 2020   76  
27 Apr 2020   119  
28 Apr 2020   1275  
29 Apr 2020   131  
30 Apr 2020   175