สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2019   79  
2 Sep 2019   122  
3 Sep 2019   108  
4 Sep 2019   87  
5 Sep 2019   73  
6 Sep 2019   67  
7 Sep 2019   100  
8 Sep 2019   97  
9 Sep 2019   76  
10 Sep 2019   117  
11 Sep 2019   85  
12 Sep 2019   80  
13 Sep 2019   54  
14 Sep 2019   45  
15 Sep 2019   63  
16 Sep 2019   97  
17 Sep 2019   75  
18 Sep 2019   119  
19 Sep 2019   80  
20 Sep 2019   77  
21 Sep 2019   59  
22 Sep 2019   48  
23 Sep 2019   86  
24 Sep 2019   100  
25 Sep 2019   60  
26 Sep 2019   37  
27 Sep 2019   49  
28 Sep 2019   75  
29 Sep 2019   54  
30 Sep 2019   75