สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2019   38  
2 Jul 2019   38  
3 Jul 2019   46  
4 Jul 2019   53  
5 Jul 2019   66  
6 Jul 2019   38  
7 Jul 2019   23  
8 Jul 2019   64  
9 Jul 2019   36  
10 Jul 2019   55  
11 Jul 2019   41  
12 Jul 2019   52  
13 Jul 2019   37  
14 Jul 2019   37  
15 Jul 2019   23  
16 Jul 2019   42  
17 Jul 2019   53  
18 Jul 2019   100  
19 Jul 2019   83  
20 Jul 2019   85  
21 Jul 2019   70  
22 Jul 2019   82  
23 Jul 2019   64  
24 Jul 2019   92  
25 Jul 2019   88  
26 Jul 2019   122  
27 Jul 2019   96  
28 Jul 2019   57  
29 Jul 2019   48  
30 Jul 2019   93  
31 Jul 2019   116