สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2019   19  
2 Apr 2019   26  
3 Apr 2019   36  
4 Apr 2019   27  
5 Apr 2019   39  
6 Apr 2019   17  
7 Apr 2019   20  
8 Apr 2019   37  
9 Apr 2019   52  
10 Apr 2019   37  
11 Apr 2019   44  
12 Apr 2019   48  
13 Apr 2019   21  
14 Apr 2019   46  
15 Apr 2019   47  
16 Apr 2019   44  
17 Apr 2019   37  
18 Apr 2019   48  
19 Apr 2019   56  
20 Apr 2019   33  
21 Apr 2019   32  
22 Apr 2019   72  
23 Apr 2019   43  
24 Apr 2019   28  
25 Apr 2019   53  
26 Apr 2019   70  
27 Apr 2019   46  
28 Apr 2019   39  
29 Apr 2019   70  
30 Apr 2019   82