สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2019   49  
2 Feb 2019   45  
3 Feb 2019   25  
4 Feb 2019   55  
5 Feb 2019   48  
6 Feb 2019   41  
7 Feb 2019   24  
8 Feb 2019   44  
9 Feb 2019   34  
10 Feb 2019   36  
11 Feb 2019   22  
12 Feb 2019   34  
13 Feb 2019   21  
14 Feb 2019   31  
15 Feb 2019   39  
16 Feb 2019   43  
17 Feb 2019   23  
18 Feb 2019   21  
19 Feb 2019   36  
20 Feb 2019   23  
21 Feb 2019   26  
22 Feb 2019   47  
23 Feb 2019   57  
24 Feb 2019   37  
25 Feb 2019   62  
26 Feb 2019   58  
27 Feb 2019   60  
28 Feb 2019   36