สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   11  
2 Jan 2019   102  
3 Jan 2019   129  
4 Jan 2019   108  
5 Jan 2019   118  
6 Jan 2019   115  
7 Jan 2019   88  
8 Jan 2019   78  
9 Jan 2019   136  
10 Jan 2019   117  
11 Jan 2019   103  
12 Jan 2019   117  
13 Jan 2019   114  
14 Jan 2019   123  
15 Jan 2019   117  
16 Jan 2019   118  
17 Jan 2019   115  
18 Jan 2019   121  
19 Jan 2019   116  
20 Jan 2019   114  
21 Jan 2019   125  
22 Jan 2019   147  
23 Jan 2019   144  
24 Jan 2019   110  
25 Jan 2019   130  
26 Jan 2019   109  
27 Jan 2019   122  
28 Jan 2019   118  
29 Jan 2019   54  
30 Jan 2019   13  
31 Jan 2019   60