สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2018   33  
2 Sep 2018   21  
3 Sep 2018   41  
4 Sep 2018   53  
5 Sep 2018   28  
6 Sep 2018   34  
7 Sep 2018   25  
8 Sep 2018   31  
9 Sep 2018   33  
10 Sep 2018   49  
11 Sep 2018   56  
12 Sep 2018   42  
13 Sep 2018   64  
14 Sep 2018   61  
15 Sep 2018   57  
16 Sep 2018   22  
17 Sep 2018   27  
18 Sep 2018   28  
19 Sep 2018   38  
20 Sep 2018   25  
21 Sep 2018   26  
22 Sep 2018   32  
23 Sep 2018   16  
24 Sep 2018   24  
25 Sep 2018   33  
26 Sep 2018   19  
27 Sep 2018   28  
28 Sep 2018   19  
29 Sep 2018   36  
30 Sep 2018   48