สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2018   54  
2 Aug 2018   34  
3 Aug 2018   42  
4 Aug 2018   125  
5 Aug 2018   28  
6 Aug 2018   33  
7 Aug 2018   48  
8 Aug 2018   45  
9 Aug 2018   19  
10 Aug 2018   29  
11 Aug 2018   24  
12 Aug 2018   24  
13 Aug 2018   32  
14 Aug 2018   35  
15 Aug 2018   39  
16 Aug 2018   44  
17 Aug 2018   31  
18 Aug 2018   31  
19 Aug 2018   32  
20 Aug 2018   37  
21 Aug 2018   24  
22 Aug 2018   51  
23 Aug 2018   46  
24 Aug 2018   32  
25 Aug 2018   25  
26 Aug 2018   14  
27 Aug 2018   39  
28 Aug 2018   43  
29 Aug 2018   29  
30 Aug 2018   48  
31 Aug 2018   42