สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   11  
2 Jan 2019   102  
3 Jan 2019   129  
4 Jan 2019   108  
5 Jan 2019   118  
6 Jan 2019   115  
7 Jan 2019   88  
8 Jan 2019   78  
9 Jan 2019   136  
10 Jan 2019   117  
11 Jan 2019   103  
12 Jan 2019   117  
13 Jan 2019   114  
14 Jan 2019   123  
15 Jan 2019   117  
16 Jan 2019   92  
17 Jan 2019   0  
18 Jan 2019   0  
19 Jan 2019   0  
20 Jan 2019   0  
21 Jan 2019   0  
22 Jan 2019   0  
23 Jan 2019   0  
24 Jan 2019   0  
25 Jan 2019   0  
26 Jan 2019   0  
27 Jan 2019   0  
28 Jan 2019   0  
29 Jan 2019   0  
30 Jan 2019   0  
31 Jan 2019   0