สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 3032  
Feb 2020 2610  
Mar 2020 3064  
Apr 2020 4710  
May 2020 3741  
Jun 2020 4330  
Jul 2020 3760  
Aug 2020 3996  
Sep 2020 4717  
Oct 2020 4663  
Nov 2020 3665  
Dec 2020 0