สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 3292  
Feb 2019 1077  
Mar 2019 1150  
Apr 2019 1269  
May 2019 1372  
Jun 2019 1157  
Jul 2019 1938  
Aug 2019 2246  
Sep 2019 2344  
Oct 2019 2296  
Nov 2019 2514  
Dec 2019 2468