สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2018 348  
Feb 2018 259  
Mar 2018 302  
Apr 2018 12641  
May 2018 40443  
Jun 2018 82  
Jul 2018 1459  
Aug 2018 1179  
Sep 2018 1049  
Oct 2018 1448  
Nov 2018 3003  
Dec 2018 2513