สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2020   185  
2 Sep 2020   113  
3 Sep 2020   126  
4 Sep 2020   133  
5 Sep 2020   106  
6 Sep 2020   92  
7 Sep 2020   108  
8 Sep 2020   124  
9 Sep 2020   144  
10 Sep 2020   237  
11 Sep 2020   143  
12 Sep 2020   129  
13 Sep 2020   171  
14 Sep 2020   265  
15 Sep 2020   198  
16 Sep 2020   283  
17 Sep 2020   139  
18 Sep 2020   137  
19 Sep 2020   155  
20 Sep 2020   156  
21 Sep 2020   165  
22 Sep 2020   139  
23 Sep 2020   139  
24 Sep 2020   143  
25 Sep 2020   145  
26 Sep 2020   168  
27 Sep 2020   195  
28 Sep 2020   155  
29 Sep 2020   139  
30 Sep 2020   185