สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2020   134  
2 Aug 2020   146  
3 Aug 2020   143  
4 Aug 2020   174  
5 Aug 2020   170  
6 Aug 2020   155  
7 Aug 2020   142  
8 Aug 2020   141  
9 Aug 2020   129  
10 Aug 2020   127  
11 Aug 2020   218  
12 Aug 2020   71  
13 Aug 2020   76  
14 Aug 2020   94  
15 Aug 2020   84  
16 Aug 2020   79  
17 Aug 2020   115  
18 Aug 2020   126  
19 Aug 2020   136  
20 Aug 2020   117  
21 Aug 2020   126  
22 Aug 2020   119  
23 Aug 2020   115  
24 Aug 2020   212  
25 Aug 2020   151  
26 Aug 2020   121  
27 Aug 2020   112  
28 Aug 2020   109  
29 Aug 2020   123  
30 Aug 2020   102  
31 Aug 2020   129