สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2020   164  
2 Jun 2020   128  
3 Jun 2020   181  
4 Jun 2020   169  
5 Jun 2020   149  
6 Jun 2020   174  
7 Jun 2020   168  
8 Jun 2020   125  
9 Jun 2020   132  
10 Jun 2020   110  
11 Jun 2020   136  
12 Jun 2020   171  
13 Jun 2020   154  
14 Jun 2020   132  
15 Jun 2020   139  
16 Jun 2020   363  
17 Jun 2020   120  
18 Jun 2020   147  
19 Jun 2020   110  
20 Jun 2020   118  
21 Jun 2020   113  
22 Jun 2020   121  
23 Jun 2020   176  
24 Jun 2020   146  
25 Jun 2020   110  
26 Jun 2020   139  
27 Jun 2020   129  
28 Jun 2020   117  
29 Jun 2020   86  
30 Jun 2020   103