สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2020   104  
2 May 2020   98  
3 May 2020   70  
4 May 2020   118  
5 May 2020   108  
6 May 2020   92  
7 May 2020   128  
8 May 2020   108  
9 May 2020   109  
10 May 2020   99  
11 May 2020   131  
12 May 2020   101  
13 May 2020   120  
14 May 2020   85  
15 May 2020   141  
16 May 2020   96  
17 May 2020   103  
18 May 2020   193  
19 May 2020   120  
20 May 2020   103  
21 May 2020   120  
22 May 2020   127  
23 May 2020   169  
24 May 2020   166  
25 May 2020   100  
26 May 2020   112  
27 May 2020   143  
28 May 2020   140  
29 May 2020   164  
30 May 2020   149  
31 May 2020   124