สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2020   85  
2 Mar 2020   93  
3 Mar 2020   105  
4 Mar 2020   84  
5 Mar 2020   54  
6 Mar 2020   105  
7 Mar 2020   86  
8 Mar 2020   65  
9 Mar 2020   53  
10 Mar 2020   82  
11 Mar 2020   83  
12 Mar 2020   119  
13 Mar 2020   90  
14 Mar 2020   94  
15 Mar 2020   93  
16 Mar 2020   95  
17 Mar 2020   156  
18 Mar 2020   126  
19 Mar 2020   110  
20 Mar 2020   80  
21 Mar 2020   106  
22 Mar 2020   90  
23 Mar 2020   101  
24 Mar 2020   78  
25 Mar 2020   94  
26 Mar 2020   109  
27 Mar 2020   142  
28 Mar 2020   144  
29 Mar 2020   123  
30 Mar 2020   125  
31 Mar 2020   94