สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2020   76  
2 Feb 2020   60  
3 Feb 2020   113  
4 Feb 2020   104  
5 Feb 2020   109  
6 Feb 2020   91  
7 Feb 2020   83  
8 Feb 2020   85  
9 Feb 2020   71  
10 Feb 2020   78  
11 Feb 2020   96  
12 Feb 2020   96  
13 Feb 2020   63  
14 Feb 2020   99  
15 Feb 2020   204  
16 Feb 2020   71  
17 Feb 2020   72  
18 Feb 2020   106  
19 Feb 2020   87  
20 Feb 2020   85  
21 Feb 2020   101  
22 Feb 2020   89  
23 Feb 2020   62  
24 Feb 2020   104  
25 Feb 2020   90  
26 Feb 2020   63  
27 Feb 2020   60  
28 Feb 2020   92  
29 Feb 2020   100