สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2020   71  
2 Nov 2020   84  
3 Nov 2020   106  
4 Nov 2020   99  
5 Nov 2020   135  
6 Nov 2020   110  
7 Nov 2020   142  
8 Nov 2020   70  
9 Nov 2020   59  
10 Nov 2020   102  
11 Nov 2020   117  
12 Nov 2020   799  
13 Nov 2020   75  
14 Nov 2020   95  
15 Nov 2020   67  
16 Nov 2020   107  
17 Nov 2020   101  
18 Nov 2020   92  
19 Nov 2020   99  
20 Nov 2020   136  
21 Nov 2020   99  
22 Nov 2020   96  
23 Nov 2020   200  
24 Nov 2020   124  
25 Nov 2020   123  
26 Nov 2020   103  
27 Nov 2020   96  
28 Nov 2020   89  
29 Nov 2020   75  
30 Nov 2020   0