สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2020   185  
2 Oct 2020   133  
3 Oct 2020   146  
4 Oct 2020   138  
5 Oct 2020   222  
6 Oct 2020   109  
7 Oct 2020   131  
8 Oct 2020   127  
9 Oct 2020   257  
10 Oct 2020   139  
11 Oct 2020   192  
12 Oct 2020   164  
13 Oct 2020   122  
14 Oct 2020   149  
15 Oct 2020   140  
16 Oct 2020   151  
17 Oct 2020   272  
18 Oct 2020   144  
19 Oct 2020   135  
20 Oct 2020   279  
21 Oct 2020   121  
22 Oct 2020   104  
23 Oct 2020   97  
24 Oct 2020   132  
25 Oct 2020   230  
26 Oct 2020   108  
27 Oct 2020   89  
28 Oct 2020   95  
29 Oct 2020   95  
30 Oct 2020   155  
31 Oct 2020   102