สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2020   89  
2 Jan 2020   89  
3 Jan 2020   65  
4 Jan 2020   70  
5 Jan 2020   70  
6 Jan 2020   77  
7 Jan 2020   117  
8 Jan 2020   204  
9 Jan 2020   239  
10 Jan 2020   64  
11 Jan 2020   101  
12 Jan 2020   55  
13 Jan 2020   105  
14 Jan 2020   88  
15 Jan 2020   199  
16 Jan 2020   98  
17 Jan 2020   98  
18 Jan 2020   87  
19 Jan 2020   60  
20 Jan 2020   125  
21 Jan 2020   64  
22 Jan 2020   87  
23 Jan 2020   75  
24 Jan 2020   77  
25 Jan 2020   89  
26 Jan 2020   113  
27 Jan 2020   101  
28 Jan 2020   80  
29 Jan 2020   70  
30 Jan 2020   80  
31 Jan 2020   96