สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2019   68  
2 Aug 2019   61  
3 Aug 2019   96  
4 Aug 2019   107  
5 Aug 2019   65  
6 Aug 2019   63  
7 Aug 2019   68  
8 Aug 2019   51  
9 Aug 2019   92  
10 Aug 2019   84  
11 Aug 2019   63  
12 Aug 2019   56  
13 Aug 2019   67  
14 Aug 2019   76  
15 Aug 2019   80  
16 Aug 2019   67  
17 Aug 2019   36  
18 Aug 2019   49  
19 Aug 2019   43  
20 Aug 2019   56  
21 Aug 2019   47  
22 Aug 2019   171  
23 Aug 2019   75  
24 Aug 2019   74  
25 Aug 2019   34  
26 Aug 2019   50  
27 Aug 2019   66  
28 Aug 2019   101  
29 Aug 2019   40  
30 Aug 2019   157  
31 Aug 2019   83