สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2019   53  
2 Jun 2019   26  
3 Jun 2019   43  
4 Jun 2019   47  
5 Jun 2019   76  
6 Jun 2019   48  
7 Jun 2019   30  
8 Jun 2019   49  
9 Jun 2019   38  
10 Jun 2019   61  
11 Jun 2019   59  
12 Jun 2019   50  
13 Jun 2019   42  
14 Jun 2019   28  
15 Jun 2019   45  
16 Jun 2019   22  
17 Jun 2019   25  
18 Jun 2019   30  
19 Jun 2019   48  
20 Jun 2019   0  
21 Jun 2019   0  
22 Jun 2019   0  
23 Jun 2019   0  
24 Jun 2019   0  
25 Jun 2019   50  
26 Jun 2019   62  
27 Jun 2019   95  
28 Jun 2019   31  
29 Jun 2019   43  
30 Jun 2019   56