สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2019   39  
2 May 2019   34  
3 May 2019   55  
4 May 2019   57  
5 May 2019   34  
6 May 2019   46  
7 May 2019   29  
8 May 2019   39  
9 May 2019   51  
10 May 2019   42  
11 May 2019   37  
12 May 2019   25  
13 May 2019   39  
14 May 2019   23  
15 May 2019   18  
16 May 2019   88  
17 May 2019   61  
18 May 2019   16  
19 May 2019   48  
20 May 2019   45  
21 May 2019   40  
22 May 2019   35  
23 May 2019   43  
24 May 2019   49  
25 May 2019   32  
26 May 2019   0  
27 May 2019   0  
28 May 2019   0  
29 May 2019   0  
30 May 2019   0  
31 May 2019   0