สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2019   75  
2 Dec 2019   107  
3 Dec 2019   100  
4 Dec 2019   56  
5 Dec 2019   63  
6 Dec 2019   94  
7 Dec 2019   79  
8 Dec 2019   49  
9 Dec 2019   120  
10 Dec 2019   77  
11 Dec 2019   62  
12 Dec 2019   48  
13 Dec 2019   87  
14 Dec 2019   83  
15 Dec 2019   45  
16 Dec 2019   7  
17 Dec 2019   0  
18 Dec 2019   0  
19 Dec 2019   0  
20 Dec 2019   0  
21 Dec 2019   0  
22 Dec 2019   0  
23 Dec 2019   0  
24 Dec 2019   0  
25 Dec 2019   0  
26 Dec 2019   0  
27 Dec 2019   0  
28 Dec 2019   0  
29 Dec 2019   0  
30 Dec 2019   0  
31 Dec 2019   0