สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2019   75  
2 Dec 2019   107  
3 Dec 2019   100  
4 Dec 2019   56  
5 Dec 2019   63  
6 Dec 2019   94  
7 Dec 2019   79  
8 Dec 2019   49  
9 Dec 2019   120  
10 Dec 2019   77  
11 Dec 2019   62  
12 Dec 2019   48  
13 Dec 2019   87  
14 Dec 2019   83  
15 Dec 2019   45  
16 Dec 2019   92  
17 Dec 2019   113  
18 Dec 2019   72  
19 Dec 2019   57  
20 Dec 2019   80  
21 Dec 2019   73  
22 Dec 2019   63  
23 Dec 2019   76  
24 Dec 2019   81  
25 Dec 2019   87  
26 Dec 2019   118  
27 Dec 2019   94  
28 Dec 2019   121  
29 Dec 2019   65  
30 Dec 2019   53  
31 Dec 2019   78