สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2019   57  
2 Nov 2019   93  
3 Nov 2019   31  
4 Nov 2019   63  
5 Nov 2019   65  
6 Nov 2019   60  
7 Nov 2019   72  
8 Nov 2019   80  
9 Nov 2019   48  
10 Nov 2019   47  
11 Nov 2019   68  
12 Nov 2019   63  
13 Nov 2019   97  
14 Nov 2019   82  
15 Nov 2019   120  
16 Nov 2019   93  
17 Nov 2019   76  
18 Nov 2019   85  
19 Nov 2019   210  
20 Nov 2019   66  
21 Nov 2019   260  
22 Nov 2019   159  
23 Nov 2019   48  
24 Nov 2019   52  
25 Nov 2019   48  
26 Nov 2019   83  
27 Nov 2019   52  
28 Nov 2019   61  
29 Nov 2019   95  
30 Nov 2019   80