สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2019   77  
2 Oct 2019   69  
3 Oct 2019   58  
4 Oct 2019   61  
5 Oct 2019   43  
6 Oct 2019   55  
7 Oct 2019   95  
8 Oct 2019   92  
9 Oct 2019   138  
10 Oct 2019   59  
11 Oct 2019   79  
12 Oct 2019   48  
13 Oct 2019   56  
14 Oct 2019   56  
15 Oct 2019   43  
16 Oct 2019   75  
17 Oct 2019   87  
18 Oct 2019   136  
19 Oct 2019   54  
20 Oct 2019   69  
21 Oct 2019   76  
22 Oct 2019   85  
23 Oct 2019   69  
24 Oct 2019   69  
25 Oct 2019   107  
26 Oct 2019   66  
27 Oct 2019   56  
28 Oct 2019   80  
29 Oct 2019   78  
30 Oct 2019   89  
31 Oct 2019   71