สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2018   0  
2 Jul 2018   1  
3 Jul 2018   3  
4 Jul 2018   12  
5 Jul 2018   35  
6 Jul 2018   36  
7 Jul 2018   23  
8 Jul 2018   24  
9 Jul 2018   64  
10 Jul 2018   32  
11 Jul 2018   132  
12 Jul 2018   87  
13 Jul 2018   154  
14 Jul 2018   37  
15 Jul 2018   20  
16 Jul 2018   111  
17 Jul 2018   94  
18 Jul 2018   51  
19 Jul 2018   43  
20 Jul 2018   37  
21 Jul 2018   64  
22 Jul 2018   30  
23 Jul 2018   49  
24 Jul 2018   47  
25 Jul 2018   43  
26 Jul 2018   42  
27 Jul 2018   39  
28 Jul 2018   30  
29 Jul 2018   33  
30 Jul 2018   40  
31 Jul 2018   46