สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2018   121  
2 Dec 2018   95  
3 Dec 2018   133  
4 Dec 2018   116  
5 Dec 2018   66  
6 Dec 2018   51  
7 Dec 2018   69  
8 Dec 2018   67  
9 Dec 2018   72  
10 Dec 2018   56  
11 Dec 2018   69  
12 Dec 2018   102  
13 Dec 2018   98  
14 Dec 2018   76  
15 Dec 2018   72  
16 Dec 2018   33  
17 Dec 2018   47  
18 Dec 2018   77  
19 Dec 2018   68  
20 Dec 2018   87  
21 Dec 2018   89  
22 Dec 2018   69  
23 Dec 2018   70  
24 Dec 2018   73  
25 Dec 2018   85  
26 Dec 2018   73  
27 Dec 2018   73  
28 Dec 2018   99  
29 Dec 2018   121  
30 Dec 2018   122  
31 Dec 2018   64