สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2018   127  
2 Nov 2018   96  
3 Nov 2018   50  
4 Nov 2018   29  
5 Nov 2018   105  
6 Nov 2018   128  
7 Nov 2018   126  
8 Nov 2018   120  
9 Nov 2018   131  
10 Nov 2018   136  
11 Nov 2018   134  
12 Nov 2018   131  
13 Nov 2018   147  
14 Nov 2018   151  
15 Nov 2018   139  
16 Nov 2018   132  
17 Nov 2018   157  
18 Nov 2018   191  
19 Nov 2018   147  
20 Nov 2018   64  
21 Nov 2018   65  
22 Nov 2018   76  
23 Nov 2018   77  
24 Nov 2018   37  
25 Nov 2018   30  
26 Nov 2018   56  
27 Nov 2018   35  
28 Nov 2018   57  
29 Nov 2018   32  
30 Nov 2018   97