สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2018   22  
2 Oct 2018   32  
3 Oct 2018   23  
4 Oct 2018   27  
5 Oct 2018   27  
6 Oct 2018   24  
7 Oct 2018   18  
8 Oct 2018   24  
9 Oct 2018   35  
10 Oct 2018   30  
11 Oct 2018   40  
12 Oct 2018   27  
13 Oct 2018   20  
14 Oct 2018   25  
15 Oct 2018   36  
16 Oct 2018   24  
17 Oct 2018   36  
18 Oct 2018   47  
19 Oct 2018   28  
20 Oct 2018   39  
21 Oct 2018   19  
22 Oct 2018   36  
23 Oct 2018   34  
24 Oct 2018   94  
25 Oct 2018   72  
26 Oct 2018   106  
27 Oct 2018   125  
28 Oct 2018   116  
29 Oct 2018   104  
30 Oct 2018   63  
31 Oct 2018   95