สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2018   121  
2 Dec 2018   95  
3 Dec 2018   133  
4 Dec 2018   116  
5 Dec 2018   66  
6 Dec 2018   51  
7 Dec 2018   69  
8 Dec 2018   67  
9 Dec 2018   72  
10 Dec 2018   56  
11 Dec 2018   69  
12 Dec 2018   57  
13 Dec 2018   0  
14 Dec 2018   0  
15 Dec 2018   0  
16 Dec 2018   0  
17 Dec 2018   0  
18 Dec 2018   0  
19 Dec 2018   0  
20 Dec 2018   0  
21 Dec 2018   0  
22 Dec 2018   0  
23 Dec 2018   0  
24 Dec 2018   0  
25 Dec 2018   0  
26 Dec 2018   0  
27 Dec 2018   0  
28 Dec 2018   0  
29 Dec 2018   0  
30 Dec 2018   0  
31 Dec 2018   0